Laserbehandling

Relaxa Massageterapi

Louise Ohlsson >>>
Licensierad laserterapeut 

070-577 71 67

Mer info se länk >>>

Vad är laserterapi?
Vid laserterapi används en energimängd laserljus på ett område för attbehandla ett medicinskt problem.

En terapeutisk lasers biologiska effekt bygger på att laserljus ger upphov tillläkande reaktioner i cellerna. Laserljus är smalbandigt ljus med endast en våglängd som är välordnat.

Cellen har ett antal ljuskänsliga delar. Exempel på dessa är cellmembranet, cellens vägg, och mitokondrien (cellens kraftverk). Vid laserterapi ökar ATP-produktionen i mitokondrien vilket påskyndar cellernas och därmed kroppens självläkning. Behandling med medicinsk laser har en väl dokumenterad antiinflammatorisk effekt.

Laserterapins effekter är noggrant utforskade och den vetenskapliga litteraturen är omfattande. Laserterapi är idag en vanlig behandlingsform över hela världen. Laserbehandling är biverkningsfri.

Vanliga problem att behandla med laserterapi
  • smärtproblem
  • inflammationer
  • muskelproblem
  • svullnader
  • skador och förslitningar
  • reumatiska problem & artros (smärtlindring)
  • hudsjukdomar; svårläkta sår, afte,
    akne, herpes

Det finns indikation att behandla med laser om det finns en inflammation eller smärta.
Resultaten på ovanstående problem är ofta goda.
Behandling av rörelseapparaten och dess muskler är vanligt att behandla med laserterapi.

Vilka behandlar idag med laserterapi?
Exempel där laserterapi används framgångsrikt är på kliniker inom elitidrotten, fysioterapi, rehabili-tering, hudkliniker och även inom den offentliga sjukvården.

Antal behandlingar
Hur många behandlingar som behövs varierar beroende på vad det är som behandlas. Normalt brukar det behövas runt fem gånger för att få långvarig effekt. Det är bra att behandla med tätare intervall i början

Grad av förbättring och utfall beror på vad som behandlas. De flesta svarar på behandling.

©Irradia AB

För mer information och frågor kontakta
Relaxa Massageterapi >>>