Coaching

Foto: R-M Andersson

Är en samtalsmetodik som får människor att utvecklas och växa.
Coaching kan hjälpa dig se möjligheterna när du har dilemman, ouppfyllda drömmar eller helt enkelt behöver komma loss i dina egna tankespår.

Du kanske har ett mål men inte vet hur du tar dig dit eller du kanske känner att du vill nånting annat, men inte vad. Ny riktning i livet, nytt jobb m.m.
Coaching kan vara vägen för att nå målet och hitta svaret vad som är rätt just för dig.
En coach ger inga expertråd eller serverar färdiga lösningar, utan lyssnar aktivt, ställer kraftfulla frågor som får dig att komma till insikt och sporrar dig att komma till insikt och hitta dina egna lösningar och strategier.
Coachens uppgift är att utforska, klargöra, ge utmaningar, fungera som bollplank och arbeta med det som Du vill uppnå.

Det är Du som bestämmer agendan och förväntas vara aktiv mellan samtalen.
Coachingen handlar om nutid och framtid, är ingen terapiform och ersätter inte sådan.
Coachingrelationen bygger på förtroende och närhet och coachen har tystnadsplikt.


Läs mer om coaching på CoraZones hemsida>>>
Bokning direkt till Rose-Marie Andersson
>>>