Homeopati

Vad är homeopati?
Homeopati är en behandlingsmetod som ser människan ur ett helhetsperspektiv och främjar läkning på alla plan.
Homeopati höjer den inneboende livskraften i organismen, vilket stärker immunförsvaret och stimulerar kroppens eget självläkningssystem.
Inom homeopatin strävar man efter att hitta det homeopatiska medel som bäst överstämmer med den totala symtombilden och är individanpassat, detta för att läkning ska ske på alla plan, fysiskt, mentalt och känslomässigt. Det innebär att två individer med till synes "samma" symtom kan få två helt olika läkemedel.
De homeopatiska läkemedlen provas på friska individer, vilket innebär att de symtom som ett läkemedel framkallar hos en frisk individ är samma symtom som kan botas hos en sjuk individ, den så kallade Similieprincipen, "Similia  Simibilus Curentur" = Liknande bör med liknande botas
Inom klassisk homeopati behandlar man med ett läkemedel åt gången, för att rätt kunna se effekten av behandlingen.
Man strävar också efter att använda minsta möjliga dos.
Homeopatin följer naturlagarna, är resurssnål och miljövänlig.
Homeopatiska medel interagerar inte med andra läkemedel eller kosttillskott.
Homeopatiska läkemedel ger inga förgiftningssymtom och är biverkningsfria.

Hur fungerar homeopatin?
Man tänker att läkemedlet går in i kroppen och höjer livskraften och stärker immunförsvaret så att kroppens egen självläkning sätts igång och tar över. Kroppen strävar alltid efter att vara i harmoni, men en rad olika faktorer gör att vi inte alltid ger kroppen det den behöver för att främja detta. I läkningsprocessen händer det att man kan uppleva en förstförsämring, detta är inget negativt utan ett tecken på att medlet aktiverar kroppens immunförsvar. Man tänker även att kroppen läker inifrån och ut, uppifrån och ned och att symtomen försvinner i omvänd ordning i förhållande till hur de uppstod. Vilket innebär att det kan dyka upp gamla tidigare symtom under läkningsprocessen, inte heller detta är att se som något negativt. Man brukar prata om att det är som att skala en lök - kroppen läker i olika lager och det dyker upp "nygamla" symtom under läkningens gång. Dessa stannar oftast inte så länge utan försvinner strax. Ibland i och med att kroppen läker inifrån och ut kan en läkning på insidan göra att man kan få en reaktion på utsidan. Ett hudutslag eller eksem kan flamma upp ett tag när kroppens immunsystem jobbar med något längre in, detta försvinner också så småningom när läkningen inifrån och ut fortskrider men kan naturligtvis upplevas som besvärligt medan det pågår, så det är bra att känna till att detta kan hända och att man alltid kan kontakta sin homeopat om man känner sig orolig eller har nåt man undrar över och för att stämma av fortsatt behandling.

Hur tas läkemedlen?
Läkemedlen kan intas i pillerform, oftast i små kulor s k globuli, men finns även i tablettform, i flytande form oftast i en svag alkohollösning, man kan även blanda ut pillren i vatten.
Läkemedlet tas upp av munslemhinnan och pillren ska smälta i munnen. Det flytande läkemedlet tas utblandat i lite vatten och man håller sedan detta i munnen en stund innan man sväljer ner det. Man ska inte äta, dricka, borsta tänderna, snusa eller röka 20 min före och efter intag av läkemedlet, för att inte störa dess verkan. Man bör inte heller ta sitt medel ihop med andra läkemedel då dessa kan störa det homeopatiska läkemedlet, däremot påverkar eller interagerar inte de homeopatiska läkemedlen med traditionella läkemedel.

Vad kan behandlas?
De flesta åkommor kan påverkas i positiv riktning av homeopatin. Några exempel är:
allergier, hösnuva, akne, hudproblem, eksem, håravfall, återkommande infektioner, huvudvärk, migrän, matsmältningsbesvär, irriterad tarm, förstoppning, diarré, ledbesvär, artrit, reumatiska besvär, stress, utbrändhet, hormonella problem, pms, menstruationsbesvär, fertilitet, klimakteriebesvär, psykiska problem, sömnproblem, depression, hyperaktivitet, yrsel, åksjuka m.m.

Historik
Homeopatin har funnits i över 200 år och utvecklades av Samuel Hahnemann (1755-1843) som var en tysk läkare.  Dåtidens läkekonst var ofta ganska brutal med åderlåtning, kvicksilverbehandlingar och liknande vilket ofta ledde till mer lidande och att patienten t o m dog. Detta gjorde att Hahnemann slutade som läkare och ägnade sig åt översättningsarbete. I detta arbete kom han i kontakt med texter som väckte hans intresse, som handlade om kinabarkens verkan som behandling mot malaria. Då han tyckte att tesen att kinabarkens bitterhet var det som botade, valde han som ett expriment att testa Kinabarken på sig själv.  Han fann att detta ämne på en frisk människa framkallade liknande symtom som hos malaria, han började även med expriment med att späda och skaka läkemedlen i olika steg och fann att effekten av läkemedlet fanns kvar trots kraftig utspädning och man slapp negativa biverkningar. Därefter fortsatte han att testa andra olika medel på friska individer enligt särskilda regler, alla symtom som dessa fick under prövningen noterades noggrannt och utifrån dessa dokumenterades alla symtom för varje läkemedel i en bok, Materia Medica. Till detta skapades även ett symtomlexikon, Repertorium.
Homeopatin har därefter spridits över världen och utvecklats och många senare homeopater har fortsatt göra prövningar på friska individer.
Homeopatin är spridd över världen och WHO har slagit fast att homeopatin är den näst mest använda medicinska systemet och över 1/2 miljard människor världen över behandlas med homeopati.

Ytterligare information på SHRs hemsida: www.svenskahomeopater.se

Boka tid hos homeopat:

Rose-Marie Andersson >>>

Hur går en homeopatisk konsultation till?
Första besöket ca 1-1,5 tim
Homeopaten behöver få en så heltäckande bild av patientens symtom som möjligt och ställer därför en rad frågor till patienten om den aktuella sjukdomen, dess symtom, vad som gör symtomen bättre och sämre, när de uppstod,  känslomässiga och mentala symtom, men går även igenom hela kroppen från topp till tå och även andra frågor om sömn, drömmar, matpreferenser, törst för att nämna några, samt tidigare sjukdomshistoria, familjens sjukdomar m.m.
Detta för att få en så heltäckande bild av fallet som möjligt för att kunna förskriva det läkemedel som bäst överstämmer med hela symtombilden. 
Andra återbesöket ca 30-60 min
Efter ca 2-6 veckor. Vid akuta besvär sker uppföljning redan dagen eller dagarna efter första besöket.
Homeopaten går då igenom vad som hänt sen sist. Går igenom de olika symtomen för att stämma av vad som hänt och vilken effekt som insatt läkemedel haft. Man stämmer också av så att inga nya symtom tillkommit.
3 återbesöket och påföljande besök ca 30-60 min
Homeopaten och patienten träffas med regelbundna intervall tätare i början och längre emellan för att stämma av tills läkning sker och patienten mår bättre. Ibland behövs inte så många besök innan patienten börjar må bättre och självläkningen satt igång och fortskrider, ibland behöver man träffas under längre tid. Detta beror på hur länge man haft sina besvär och olika individer svarar olika fort på behandling.