Zonterapi

Foto: H Daréus

Rose-Marie Andersson
Corazone >>>

Zonterapi är en av de äldsta kroppsterapierna som påverkar kroppens eget självläkningssystem.
Genom att trycka på reflexzoner som finns på exempelvis fötter, öron, ansikte, så stimuleras det organ eller kroppsdel som den zonen svarar mot.
Blodgenomströmningen ökar och kroppens eget självläkningssystem sätts igång.
Zonterapin är också starkt utrensande, för ut slaggprodukter, lyfter upp inflammationer till ytan och ökar energiflödet i kroppen.

Zonterapi kan hjälpa till att lindra, förbättra en krämpa. Det kan vara både av akut karaktär som t ex ryggskott, nackspärr, inflammationer. Eller av mer kronisk art såsom migrän, eksem, astma och allergier.
Bra även vid olika hormonella obalanser som klimakteriebesvär, pms eller vid mag-tarmbesvär. Används också ofta vid barnlöshet med i många fall gott resultat.
Vid stressutlösta besvär och utmattningssyndrom och även i förebyggande innan det hunnit gå för långt. Kan ha positiv effekt vid depression och sömnlöshet.
Zonterapin verkar även på det mentala planet, man landar och får lättare att ta tag i sin dag.

Zonterapi är också en ypperlig avslappningmetod. Du kan unna dig en behandling som ren avkoppling och avspänning. Helt enkelt skämma bort dig själv en stund.

Det är också bra som rent förebyggande för att hålla igång kroppens funktioner, utrensning och självläkningssystem.

 

Boka tid hos våra zonterapeuter:

Louise Ohlsson >>>
Rose-Marie Andersson >>>