Resonansbehandling

Foto: R-M Andersson

Resonansbehandling är en behandlingsform som utvecklats av Christian Helmrich, bindvävsmassör och lärare på Axelsons, utbildad läkare i Tyskland som nu är bosatt i Sverige.

Terapeuten utför små enkla vågrörelser med fingrarna. Genom att rörelserna är så små, så går kroppen inte i försvar och vågrörelsen kan ta sig igenom alla typer av vävnadsstruktur, muskler, bindväv, organ och leder. Vågrörelsen riktas mot det område där det tillfälligtvis finns motstånd och kommer i resonans, samklang med strukturens egen energi.

Det handlar om att få låsningar, förtätningar, motstånd och hinder att ge vika och mjukas upp. Kundens egen energi börjar flöda med större kraft och tar sig obehindrat fram i kroppen till de ställen där de behövs t ex skadade och utmattade områden.

Behandlingen ger ökad energi, rörlighet, närvaro och en större medvetenhet om sin kropp och vad som händer i den.
Mjukheten och enkelheten i behandlingen gör den lämpad för ett brett spektrum av skador och åkommor. Speciellt lämpad för olika former av utmattning och trötthet då den underlättar för kroppens egen energi att flöda fritt.

Mer info på CoraZones hemsida
>>>
Boka tid hos Rose-Marie Andersson >>>